BEZERÉD története 1945 után

A II. Világháború 30 áldozatot követelt a Bezerédtől.
A hadifoglyok szerencsésen hazatértek, volt aki csak 3 év fogság után.

1945. szept.21. Földosztás. Kiosztva 84 birtoklevél.

1947. ZÁL. 26/1947.sz.
A földosztás 1947. márciusig elhúzódott az ismételt panaszok miatt.
Földjuttatásra javasolt személy: 146 , a juttatott földterület: 319 kh.
A római katolikus plébánia is kapott 5 kh földet kegyúri terhek megváltása címén, amit a Földbirtokrendező tanács nem hagyott jóvá, viszont 4 olyan személynek is juttatott, akiket a Földigénylő bizottság törölt az igénylők közül, mivel iparosok voltak. 1947-ben jegyzőkönyv készült a bizottság munkájával kapcsolatos panaszokról. Az osztás önkényes volt, amit egy iparos végzett. Osztásnál nem a rászorultság, hanem a pártállás volt a meghatározó. Sok igénylő kielégítetlen maradt. A juttatott föld Békássy István tulajdona volt.

1948. ZÁL. 28/1948. sz. 26 házhelyet juttattak. 156 holdat osztottak ki a községben fekvő nagybirtokból.

1948. évben
 Iskola: római katolikus, 8 osztályos
 Tanulók száma:   I-IV. osztályban : 71
 V-VI. osztályban : 42
 VII-VIII. osztályban : 18

1949. évi népszámlálás adatai: a község területe 2109 kat.hold

         Bezeréd község     Külsőmajor     Vergyálomdűlő     Cseroldaldűlő
Lakóház:             223                8                 31              13
Népesség:            985                65                126              38

Az ötvenes évek elején bevették a villanyt.
1958-ban iskola épül.
1959. óta van autóbusz-összeköttetés.
1959-ben megalakítják a tsz-t, amiből csak néhány erős akaratú parasztembernek sikerül nagy áldozatok árán kívül maradni.

1960. után elindult az ingázás, legtöbben a vasútépítkezéseken találtak munkát, mások elvándoroltak, a városokba költöztek. Lakatlanul maradtak az ősi parasztházak. Ez a falu hanyatlásához, összezsugorodásához vezetett.

1962.évi helységnévtár adatai szerint: a község területe 2109 kat.hold

         Bezeréd község     Szabad Nép telep   Vergyálomdűlő     Cservölgy
Lakóház:             241                   14              24                13
Népesség:             862                   64              99                40

1963-ban kultúrház épül.
1965-ben a Szabad Nép Tsz

Taglétszáma: 240 fő
Gazdálkodási területe: 1397 kh
Ebből szántó : 890 kh
Szarvasmarhaállomány: 155 db
Traktorállomány: 9 db

Új gazdasági épület.
1969. évi kérdőív szerint még élnek olyan régi népszokások, mint betlehemezés, lucanapi kotyolás, aprószenteknapi korbácsolás
1971-ben megszűnt a felsőtagozat. 1976-ban megszünt az általános iskolai oktatás 18 fővel. A falu utolsó tanitója Aczél Káolyné Kenessey Jutka tanító néni volt.

A kilencvenes években bevezették a vizet, a gázt és a telefont a faluba, ami emelte a kiöregedő, elfáradt és rohamosan fogyó parasztemberek életszínvonalát, ha egyáltalán volt arra pénzük, hogy éljenek a hírtelen ölükbe esett lehetőségekkel.

Parasztság kihalásával a falu lassan elveszteti régi arculatát.

Bezeréd fejlődése a századok során

Év         Lakóház      Népesség
1785        90           565
1828        743
1857                       535
1869        103            560
1880        99           551
1890        106            670
1900        124            759
1910        149            860
1920        148            900
1930        201           1011
1941        219            949
1949        223            985
1960        239            862
1962        241            862
1970        222            629
1990        162            276
2004        162            213

A községhez tartozó dűlők nevei:

 • Kastélytető
 • Balázsrét
 • Malomföld
 • Telek
 • Barkóczás
 • Cservölgy
 • Szőkegyep
 • Verhőcse
 • Szunyogmező
 • Tarsolyföldje
 • Vészeverés (Vézverés, Vízverés)
 • Pap-parasztja
 • Simahegyi
 • Csalógyepi
 • Lászlóvölgyi
 • Pörös-domb (Vörösdomb)
 • Rátka
 • Gerén
 • Feljáró
 • Nagyberek
 • Hosszúbükk
 • Vergyálom ( vagy Törökcsapás)
  Monda szerint a török Kanizsáról Zalabérig ezen a gerincen szokott vonulni. A védelmi vonal sáncainak nyoma a Pénzes dűlő.

A falu első jobbágyai Süle, Tóth, Balogh nevet viseltek.
(Pesty Frigyes gyűjtése után)

A wendel@bezeredi.hu e-mail címre lehet küldeni:

 • javaslatokat, észrevételeket, kérdéseket,
 • tanulmányokat.