Szent Vendel élete

Élt 554 körül, előkelő skót nemzetség sarja, talán egy törzs vezérének fia lehetett. Vannak olyan írások is, amelyek tudni vélik, hogy Vendel királyfi Forchado skót király és Irelina királyné gyermeke volt. Szent Vendelt Wendel, Wendalin, Wandalin és Windilin néven is emlegetik a legendák.

Atyja nem nézte jó szemmel a keresztény műveltség iránti vonzódását. Nyájainak őrzését bízta rá, hogy ezzel lekösse idejét és ezáltal elvonja Istenben elmerült szemlélődésétől. Legeltetés közben, kint a természetben sok ideje volt arra , hogy az égen megjelenő felhőket figyelje és a sokszínű virágokban gyönyörködjön. Az állatok legeltetése közben megérlelődött benne a remeteség utáni vágy.

Olyan ideális helyet szeretett volna találni, ahol egyszerű életet tud élni. Hat ifjú társával útra kelt, hogy elzarándokoljon Rómába és a Szentföldre. Rómába el is jutottak, de a szentföldi útról le kellett mondaniuk, mert a perzsák és az arabok megtámadták a Szentföldet. Hazafelé menet, Trier (Németország) közelében elszegődött egy gazdához, akinek az állatait őrizte. Vendel járta a hegyeket, völgyeket, hogy mindig jobb legelőt találjon a rá bízott állatok számára. Az állatok legeltetése közben megérlelődött benne a remeteség utáni vágy.

Ezen vágya kedves volt Isten előtt. Számos legenda egyike, hogy Istenhez fohászkodott, majd földbe szúrta botját és bő forrás fakadt, ahol megitatta állatait gazdája megelégedésére. Gazdája csodálta, majd elbocsátotta, hogy folytassa a remeteéletet. A remeték tisztelték őt és ezért a közösség elöljárójává választották.

A közösség apátjaként halt meg 617 körül. Sírja fölé kápolnát emeltek, ma zarándokok keresik fel. A róla szóló legendák 1417 után keletkeztek Közbenjárását az állatok megbetegedésekor hívták segítségül. Hét évszázad után, Trier városa is tapasztalta égi segítségét, az 1320-ban pusztító állatpestis idején. Hálából templomot építettek, amelyet 1320 pünkösdjén szenteltek fel. Ereklyéit átvitték a Magdolnakápolnából (Magdalenkapelle) a mai főtemplomba, szarkofágja ott látható a templom legrégebbi részében a Hochchor-ban.

A város mai neve Szent Vendel (St.Wendel) , amely ma zarándokhely. ….sz út mentén található, búcsújárás ideje okt.20-nov.1. (lásd www.sankt-wendelin.de)
Európa-szerte több, mint 1500 templom védőszentje.

 Tiszteletét a német telepesek hozták magukkal Kelet-Európába, így Bezerédre is. 1776-ban szentelték fel az erdő, mező és szőlőhegy találkozásánál, ritka szép helyen emelt kápolnát Szent Vendel (St Wendel , Hl. Wendelin) tiszteletére hálából, azután hogy közbenjárásával elmúlt a környéket sújtó állatpusztulás.

 Nagyon sok érdekes leírás , ismertetést olvashatnak az érdeklődők az alábbi WEB lapokon:

www.katolikus.hu/szentek
www.sankt-wendelin.de
www.stwendelin.org
www.messdiener-alsweiler.de/der_heilige_wendelin.html
www.catholic-forum.com/saints/saintw30.htm
www.dino-online.de
www.catholiclinks.org
www.catholic.org
www.newadvent.org